Rettssak om co.no

Norid er i konflikt med selskapet Elineweb AS, og saken kommer opp for Sør-Trøndelag tingrett i slutten av mai. Sentralt i saken står spørsmålet rundt Elineweb AS sin bruk av domenenavnet co.uk.

På sine nettsider opplyser Norid at saken blant gjelder spørsmålet om domenet reelt sett er urettmessig overdratt, og om bruken av domenet er i strid med regelverket. Det er også viktig å få belyst om domenet brukes slik at det kan forveksles med et offisielt kategoridomene, slik som for eksempel co.uk og co.nz.

Domenet co.no er registrert av det norske selskapet Elineweb AS, men administreres av det nederlandske selskapet CoDNS BV, som tilbyr underdomener under co.no.

I følge Norid ble domenet lagt på listen over reserverte og forbudte domenenavn i juli 2009, og skal i følge regelverket ikke overdras til andre. Norid startet undersøkelser rundt domenet etter at organisasjonen ble gjort oppmerksom på at det foregikk intensiv markedsføring av co.no som en vei inn til det norske markedet for utenlandske aktører. Det ble også gitt inntrykk av at bruken var klarert med Norid.

Norid er nå stevnet av Elineweb AS, i en sak som reiser flere prinsipielle spørsmål. I mellomtiden bør enhver som tenker på å registrere et domene under co.uk tenke seg godt om, da det etter vårt syn vil være en risiko knyttet til etablering av et nettsted under co.no domenet.

 

Oppdatering 30.05.2012: Saken ble ikke løst ved mekling, og det ventes nå dom. Norid opplyser i dag følgende på sine nettsider:

 …Etter at rettsmekling ikke førte fram, ble saken ført for Sør-Trøndelag tingrett 24. og 25. mai. Dom vil falle i slutten av juni.

About the author:

. Follow him on Twitter / Facebook.