Polo-parodi ble kjent ulovlig i USA

Polospilleren til Ralph Lauren har gjennom 40 år opparbeidet seg en særstilling som varemerke innenfor eksklusive klær, parfyme og andre livsstilprodukter.

Da en liten t-skjorte produsent fant det for godt å lage en parodi på merket, men det stilisert polospiller somfaller av hesten, kom Ralph Lauren fort på banen.

I en avgjørelse fra det amerikanske patentbyrå av 14 mai 2012, slå det fast at parodimerket innebærer forvekslingsfare for kundene, og derfor er ulovlig.

I avgjørelsen skriver patentbyrået:

The horses are in identical positions with the left front leg curling back and crossing the right rear legs, the reins drape in the same manner, and the mallet extends from the rider at the same angle. In addition, the horses and riders are similarly portrayed in silhouette. Moreover, both marks contain no other elements, either design or words.

Hvorvidt det samme ville blitt utfallet etter norsk rett er usikkert. Man skal imidlertid ikke se bort fra at resultatet kunne blitt det samme, ikke minst ut fra reglene i markedsføringsloven om forbud mot synlting på andres varemerker, og forbud mot handlinger som strider mot god skikk mellom næringsdrivende.

Utdrag fra kjennelsen avsagt av det amerikanske patentybrået

About the author:

. Follow him on Twitter / Facebook.