Nye regler gir norske bedrifter mulighet til å ha opptil 100 domenenavn

Mange virksomheter har behov for å ha mange domenenavn. Frem ti nå har det vært en begrensning på 20 domenenavn pr virksomhet /organisasjonsnummer. Fra 30. november kan hver virksomhet få inntil 100 domenenavn hver.


De fleste norske virksomheter greier seg med ett eller noen få domenenavn, men en del store virksomheter, både private og offentlige, har stanget i taket når de ikke har hatt mulighet til å registrere mer enn 20 navn under den norske landkoden.

Reelt behov for flere domenenavn
– Vi har fått klare signaler om at noen har et reelt behov for flere domenenavn, og har dermed vurdert hvordan vi kan møte dette, sier Hilde Thunem, daglig leder i UNINETT Norid AS.

Kvoten er først og fremst et virkemiddel for å begrense spekulasjon og hamstring av domenenavn. Nettadresser er en begrenset ressurs, og det er viktig at også nye søkere har god tilgang på navn. For noen har imidlertid denne begrensningen skapt problemer.
Vanskelig avveining
– I dette spørsmålet er det vanskelig å finne en løsning som både ivaretar flertallet og mindretallet, men de rådene vi har mottatt fra forskjellige interesseorganisasjoner, er at vi bør øke kvoten, sier Thunem. Hun presiserer at noen av disse har hatt interne avveininger for å komme fram til et standpunkt, men at alle har konkludert med at kvoten bør økes.
For å motvirke mulige uheldige virkninger av økningen, endres ordningen med klagegebyr slik at en domeneabonnent som taper en klagesak i domeneklagenemnda, selv må dekke klagegebyret.
Endringen gjennomføres 30. november 2011 kl. 10.00.
Mer informasjon: www.norid.no/regelverk/forslag/kvote-2011/

Kilde: Norid

 

About the author:

. Follow him on Twitter / Facebook.

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *