Lindt´s sjokoladekanin nektet varemerkeregistrering

Lindt "Gold Bunny"

Den sveitiske sjokloadeprodusenten Lindt & Sprüngli AG, har siden 2004 forsøk å få registrert den kjente gullkaninen med rødt bånd som varemerke.

Sjokoladeprodusenten har imidlertid gått på en serie nederlag i forhold til registreringsmyndighetene og domstolene, og den gyldne kaninen ble til slutt slaktet som varemerke av EU-domstolen ved avgjørelse av 24. mai 2012. EU-rettens dom kan leses her.

Kjernen i domstolens vurdering, var den samme som for de foregående instanser, der det ble fastslått at Lindt  «has failed to establish that the mark has inherent distinctive character and that that was the case throughout the European Union ….».

Retten hadde da vurdert gullkaninen, og mente at kombinasjonen av form, farge og det røde båndet med en liten belle, ikke adskilte seg tilstrekkelig fra andre sjokoladekaniner på marketed. Da hjalp det lite at Lindt hadde innarbeidet kaninen på markedet helt siden 1952.

Avgjørelsen er interessant som et eksempel på kravene til distinktivitet og de strenge krav til innarbeidelse for varemerker.