Oracle vs Google : Javas API ikke opphavsrettslig beskyttet

I et viktig juridisk slag mellom gigantene Google og Oracle, er det Google som står som seierherre så langt. I en kjennelse avsagt 30. mai av US Disctrict Court i California, fremgår det at Google ikke brøt Oracles opphavsrettigheter da de brukte elementer av Oracles programmeringsspråk Java, da Android ble utviklet.

Sakens bakgrunn

Gjennom oppkjøpet av SUN i 2010, overtok Oracle rettighetene til Java. Kort tid etter tok selskapet ut søksmål mot Google. Oracle mente at Google ved utviklingen av den virituelle maskinen Dalvik, som er en del av Android, hadde brutt både opphavsrettigheter og patenter tilknyttet Javas API, som var Oracles eiendom.

 

Tvistens kjerne – får man opphavsrettslig vern for et dataprogrammeringsspråk?

Partene var enige om at det ikke fantes rettspraksis under den amerikanske opphavsrettsloven (US Copyright Act) som gikk direkte på spørsmålet om et dataprogrammeringsspråk er vernet av loven. Spørsmålet retten måtte ta stilling til var om Java og Oracles API hadde opphavsrettslig vern.

 

Oracles argumentasjon:

Oracle argumenterte for at den som konstruerer et nytt språk har opphavsrett til dette. Det ble vist til at rettighetshaverne til J.R.R. Tolkiens verk har fått registrert opphavsrettigheter til alespråket «elvish» Videre anførte Oracle at språkene Dothraki fra «Game of thrones» og Na’vi fra «Avatar», var eksempler på språk som var opphavsrettslig beskyttet. Ut fra dette resonnementet, var også prorammeringsspråket Java og dets API opphavsrettslig beskyttet.

 «The parties agree no case addresses directly whether the Copyright Act protects a computer programming language.» Fra Oracles sluttskriv

Googles argumentasjon: ikke mulig å få opphavsrettigheter til programmeringsspråk

Google anførte i sluttskriv til retten av 12 april 2012 at:

«Computer programming languages are not copyrightable, and neither are Oracle’s APIs. Oracle accuses Google of infringement for doing what the Oracle API specifications describe. That is a classic attempt to improperly assert copyright over an idea rather than expression. The Court should hold that the structure, selection and organization of the APIs are uncopyrightable.»

 

Rettens vurderinger

Saken har gått over lengre tid, og det har blant annet blitt avgitt en juryavgjørelse der juryen mente at Google hadde benyttet opphavsrettslige beskyttede elementer, men ikke kunne enes om denne var innenfor det såkalte «fair use»-prinsippet. Etter dette var det dommeren som til slutt avgjorde at Oracle ikke kunne opprettholde kravet om erstatning på inntil 1 milliard dollar i erstatning fra Google.

Da saken startet uttalte dommer Alsup at han ved sin beslutning i realiteten kom til å avgjøre om Oracles software-verktøy var opphavsrettslig beskyttet eller ikke. I forbindelse med avsigelsen av kjennelsen uttalte han at avgjørelsen ikke innebærer at enhever kan benytte Java-verktøyene fritt, men at de elementene Googles hadde benyttet var frie for alle å anvende. Det hører med til historien at Oracle var svært uheldig med egne ekspertvitner, som fikk hard medfart i kjennelsen som konkluderte med at saken avvises for videre behandling.

I en 41 siders lang avgjørelse av 31. mai,utdyper dommeren i tilknytning til saken at:

«This order does not hold that Java API packages are free for all to use without license.It does not hold that the structure, sequence and organization of all computer programs may bestolen. Rather, it holds on the specific facts of this case, the particular elements replicated by Google were free for all to use under the Copyright Act. Therefore, Oracle’s claim based on Google’s copying of the 37 API packages, including their structure, sequence and organization is DISMISSED.»

 

Sjeldent kunnskapsfull dommer

Et interessant trekk ved saken, er at den 67 år gamle dommeren William Alsup, viste sjeldent sterk innsikt innen programmering.

I følge Cnet news hadde han lært seg å programmere, og studert Java, for å være best mulig forberedt til saken.

Da en av Oracles advokater hevdet at Google hadde stjålet 9 linjers progamkode for å spare tid ved utviklingen av Android, slo dommer Alsup til med følgende uttalelse, som bør ligge godt an til å bli en klassiker:

«I have done, and still do, a significant amount of programming in other languages. I’ve written blocks of code like rangeCheck a hundred times before. I could do it, you could do it. The idea that someone would copy that when they could do it themselves just as fast, it was an accident. There’s no way you could say that was speeding them along to the marketplace. You’re one of the best lawyers in America –how could you even make that kind of argument?»

 

Anke

Alt tyder på at Oracle vil forsøke å ankes kjennelsen videre:

“This ruling, if permitted to stand, would undermine the protection for innovation and invention in the United States and make it far more difficult to defend intellectual property rights against companies anywhere in the world that simply takes them as their own,” Deborah Hellinger, Oracle

 

Kilder: Cnet news, The Washington Post, The United States District Court for The Nothern district of California

About the author:

. Follow him on Twitter / Facebook.